Yoba for Life: probioticayoghurt voor Oost-Afrika

Stichting Yoba for Life helpt de arme, lokale bevolking in Oost-Afrika bij het bevorderen van de gezondheid. Dit doen zij door het lokaal produceren van probiotische yoghurt, Yoba. Winclove Probiotics steunt dit initiatief door het verzorgen van de logistiek en de marketing.

“Yoba for Life biedt probiotische yoghurt aan in landen waar mensen daar veel baat bij kunnen hebben. Winclove Probiotics ontwikkelt, onderzoekt en produceert probiotica én wil het beste bedrijf voor de wereld zijn. Deze samenwerking is voor ons dan ook een logische stap.”

Tara Corduwener Commercial Director Winclove Probiotics
Tara Corduwener Commercial Director Winclove Probiotics

Tara Corduwener, Commercial DirectorWinclove Probiotics

Ondersteuning van de gezondheid

Door middel van een probiotische yoghurt wordt een hogere kwaliteit van leven bereikt voor bevolkingsgroepen die veel baat hebben bij ondersteuning van de gezondheid. De internationale non-profit ontwikkelingsorganisatie Yoba for Life werd in 2009 opgericht en richtte zich in eerste instantie op projecten in Oeganda, Tanzania en Ethiopië. Inmiddels lopen ook pilotprojecten in andere ontwikkelingslanden.

Probiotische yoghurtstartercultuur voor lokale ondernemers

Yoba for Life voorziet met externe financiële steun lokale ondernemers van probiotische yoghurtstartercultuur en educatie. Deze ondernemers produceren hiermee volgens een low-tech productieprotocol probiotische ‘Yoba’ yoghurt.

Daarnaast helpt Yoba for Life de lokale ondernemers bij het runnen van hun yoghurtproductiebedrijf door middel van ondersteuning bij de:

  • inkoop
  • productie
  • marketing
  • verkoop
  • boekhouding

Boeren en eigenaren van kleinschalige zuivelverwerkingsbedrijven leren zo hoe de productie van probiotische yoghurt toegevoegde waarde kan geven aan melk. Deze bedrijven leveren hun product uiteindelijk niet alleen aan de retail, maar ook aan scholen als onderdeel van duurzame voedselprogramma’s.

Yoba for Life onepager

In 2020 kregen ongeveer 20.000 kinderen in het kleuteronderwijs en 3.500 kinderen in het basisonderwijs wekelijks toegang tot gezonde probiotische yoghurt.

Brede toepassing van Lactobacillus rhamnosus GG

Voor de Yoba-startercultuur wordt een generieke variant van Lactobacillus rhamnosus GG gebruikt, ’s werelds meest onderzochte probiotische bacterie. Nadat het octrooi van GG in 2005 verliep, heeft de Stichting Yoba for Life deze heilzame probiotische bacterie vrij beschikbaar gemaakt voor degenen die er het meeste baat bij hebben, mensen die leven in kapitaalarme landen. Onderzoek heeft aangetoond dat GG de spijsvertering stimuleert, het immuunsysteem versterkt en de darmgezondheid bevordert.

Duurzame doelstellingen

De stichting Yoba for Life is een initiatief van Wilbert Sybesma en Remco Kort. In 2011 begon het project met enkele activiteiten in Oeganda. Nu ligt het totale bereik in heel Oost-Afrika op 250 producenten die wekelijks 80.000 liter probiotische yoghurt met GG produceren. Inmiddels is het project uitgebreid naar kapitaalarme gebieden in andere werelddelen. Naast het creëren van toegang tot gezond probiotisch eten in derdewereldlanden, creëert het concept ook werkgelegenheid en inkomen voor honderden mensen, en markt voor de melk van honderden boeren.