Samenwerking met Justdiggit: compensatie CO2-uitstoot en bijdragen aan klimaatherstel

Als internationaal werkende organisatie hebben we net als iedereen te maken met CO2-uitstoot. Factoren die de uitstoot bepalen, zijn onder andere het reizen naar onze businesspartners, ons productieproces en draaiend houden van ons kantoor. We doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren, zoals het minder vliegen, het aanpassen van processen en het overstappen naar een duurzamere energieleverancier. Toch blijft er CO2-uitstoot over en om dit te compenseren, vergroenden we in de afgelopen jaren samen met Justdiggit het landschap in Tanzania en dat blijven we de komende jaren doen!

“Winclove Probiotics gebruikt net als Justdiggit de kracht van natuur om zo een positieve impact te maken. Ook qua mentaliteit zitten we op één lijn: positief en can do! We voelen een enorme connectie met de organisatie en zijn ontzettend blij met hun support”

Marjolein Albers - Justdiggit
Marjolein Albers - Justdiggit

Marjolein Albers, Managing DirectorJustdiggit

Investeren in ‘Re-grow trees’

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het ‘Re-grow trees’-vergroeningsproject in de Dodoma-regio in Tanzania. 90% van de bevolking in die regio is afhankelijk van het land voor levensonderhoud. Hoewel de lokale gemeenschap enorme veerkracht heeft getoond in moeilijke milieuomstandigheden en een streng klimaat, is het complexe probleem van ontbossing, bodemdegradatie en klimaatverandering daar in een zorgwekkend tempo gekomen. Het is voor de lokale ecosystemen moeilijker geworden om de biodiversiteit, de vruchtbare bodems en de natuurlijke bronnen van water in stand te houden.

Behaalde resultaten

Samen met Justdiggit hebben we berekend wat onze totale CO2-uitstoot met internationale vluchten is geweest over 3 jaar. Binnen het ‘Re-grow trees’-vergroeningsproject werden met onze steun sinds juni 2020 meer dan 276.000 bomen geregenereerd en werd 320 miljoen liter water bespaard. In 14 Tanzaniaanse dorpen verspreiden 58 ‘champion farmers’ voortdurend hun expertise over herbebossing en hebben zij in totaal 7.290 lokale boeren enthousiast geactiveerd. Naast deze individuele boeren hebben de champion farmers ook 114 andere instellingen getraind en geactiveerd, zoals kerken, moskeeën, scholen en ziekenhuizen. Door het ‘Regreening Dodoma’-programma te steunen, hebben we veel meer CO2-uitstoot gecompenseerd dan we bij de start van het project voor ogen hadden.

Toekomstige stappen

Door onze bijdrage is naar schatting 1.036 hectare landschap hersteld. Door de verschillende voordelen die de herbebossing biedt, hebben we niet alleen een positieve invloed op de leefomstandigheden van meer dan 11.400 mensen, maar ook op het klimaat voor iedereen. De interventiefase van het herbebossingsproject in Dodoma heeft nu zijn doelstellingen bereikt. Daarom zijn we nu met een nieuw project gestart om onze CO2-uitstoot te compenseren.

“Als je het hebt over ondernemingen die echt impact maken, dan vind ik Justdiggit een inspirerend voorbeeld bij uitstek. Zij passen helemaal in de ‘purpose economie’ waar wij achter staan. Een economie en maatschappij waarin betekenisvol ondernemen leading is”

Maarten Pekelharing General Director Winclove Probiotics
Maarten Pekelharing General Director Winclove Probiotics

Maarten Pekelharing, General DirectorWinclove Probiotics

Justdiggit, voor het afkoelen van de aarde

Justdiggit is een non-profitorganisatie die als doel heeft om de aarde leefbaar te houden. Met hun motto ‘Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen’, bouwen ze een internationale movement om wereldwijd mensen te inspireren en te activeren om de aarde te herstellen. De projecten die Justdiggit in verschillende Afrikaanse landen initieert, hebben gunstige effecten op behoud van water, voedsel, biodiversiteit, migratie en het klimaat.