Beheer van website en privacyverklaring
8 januari 2024

Deze website wordt beheerd door Winclove B.V. (Winclove of Winclove Probiotics), gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Uw privacy is belangrijk voor Winclove Probiotics. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt.

Bij de verwerking van gegevens houden we ons aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat we:

 • duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, met inachtneming van deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken indien hiervoor uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat vereisen we ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover we beschikken.

Winclove Probiotics is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen op onze website www.wincloveprobiotics.com en voor welke doeleinden. We raden u aan deze privacyverklaring goed door te lezen.

Contactformulier en nieuwsbrief

U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek in te dienen.

Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres, telefoonnummer en/of NAW-gegevens. We beroepen ons op een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van deze persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent over onze reactie en zes maanden nadien. Zo krijgen we eenvoudig toegang tot deze gegevens wanneer u vervolgvragen hebt.

Om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten stellen we een nieuwsbrief samen. Elke nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden. Als u zich wilt afmelden, hoeft u alleen maar de originele e-mail te beantwoorden met het verzoek om uw naam van de mailinglijst te verwijderen.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. We bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u uw abonnement hebt opgezegd.

Promotie

Buiten de advertenties op de website kunnen we u informeren over nieuwe producten of diensten:

 • per e-mail

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotiecommunicatie. Elke e-mail bevat een link om deze vorm van adverteren op te zeggen.

Locatiegegevens

Indien nodig kunnen we uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Als dat het geval is, wordt u vooraf om toestemming gevraagd.

Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie-/kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. We raden u aan de geldende privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Gegevensverstrekking aan derden

Met uitzondering van bovengenoemde partijen verstrekken we uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of organisaties, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie bij een vermoeden van een misdrijf toegang tot persoonsgegevens eist).

Op onze website zijn sociale media-buttons opgenomen. Deze buttons worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Statistieken

We houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. Ook kunnen we ze gebruiken om te zien of u onze website nogmaals bezoekt.

De eerste keer dat u onze website bezoekt, laten we u een melding zien waarin onze cookies worden uitgelegd en vragen we u om toestemming voor het gebruik van deze cookies.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt, werken sommige delen van onze website mogelijk niet goed.

We hebben afspraken gemaakt met andere partijen die via onze website cookies plaatsen. Desalniettemin hebben we geen volledige controle over wat ze met hun cookies doen, dus lees ook hun privacyverklaring.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en voor rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google niet toe om gegevens die door Analytics zijn verkregen, te gebruiken voor andere Google-diensten en we anonimiseren de IP-adressen.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. We nemen verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beveiligen. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om een veilige opslag van persoonsgegevens te garanderen en om bij te houden wat er mis kan gaan.

Financiële bijdragen

Winclove Probiotics geeft geen financiële bijdragen of bijdragen in natura aan politieke partijen of politici.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Inspectie en wijziging van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Om op de hoogte te worden gesteld van welke persoonsgegevens we in bezit hebben en waarvoor we ze gebruiken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die we van u bewaren;
 • Het laten corrigeren van onjuiste gegevens;
 • Te verzoeken om verouderde persoonsgegevens te verwijderen;
 • Om uw toestemming in te trekken;
 • Bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.

Opmerking: maak altijd duidelijk wie u bent, zodat we zeker weten dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten

Als u van mening bent dat we u niet op de juiste manier helpen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke instantie. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Winclove B.V.
tt. Vasumweg 221
1033 SJ Amsterdam, Nederland
privacy@winclove.nl