Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Het zit in ons DNA om mensen te helpen en goed te zijn voor de mensen en de wereld om ons heen. En dit begint wat ons betreft dicht bij huis, bij onze roots, in ‘ons’ Amsterdam-Noord. We ondersteunen, initiëren en participeren in diverse projecten in ons stadsdeel. Dit doen we onder andere samen met de gemeente, ondernemers en lagere scholen. Ons doel is om mensen die het nodig hebben (financieel) te helpen, (jonge) mensen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te geven en werkgelegenheid te creëren.

“Als je iets terugdoet voor elkaar en je probeert elkaar een beetje te helpen. En je probeert er allemaal op je eigen manier een mooiere wereld van te maken. Nou, dan denk ik alleen maar, dan doen we het niet zo verkeerd.”

Ans Kristians, SLOWinclove Probiotics

Lesgeven op lagere scholen

Kwaliteit van leven en gezondheid zijn op meerdere lagere scholen in Amsterdam-Noord onderwerpen die een paar keer per jaar een maand lang worden behandeld. Onderwerpen die ook voor ons zeer belangrijk zijn en waar we onze kennis over willen delen met de kinderen uit Amsterdam-Noord. We pakken dan ook graag de rol van educator waarbij we les geven over goede voeding, bewegen, darmgezondheid en de rol van probiotica. Daarnaast krijgen alle kinderen een uitnodiging om bij ons langs te komen om te zien hoe het eraan toe gaat in een bedrijf. Ze krijgen een rondleiding in ons lab, de productieruimte en het kantoor en daarnaast mogen ze speeddaten met een aantal medewerkers.

Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN)

VEBAN is de ondernemersvereniging van Amsterdam-Noord en is de ontmoetingsplek voor bedrijven uit ons stadsdeel. De vereniging organiseert maandelijks netwerkbijeenkomsten en draagt daarnaast bij aan een goed ondernemersklimaat in Noord. Winclove Probiotics heeft een actieve rol binnen de VEBAN en samen is ons doel om andere bedrijven in Amsterdam-Noord te enthousiasmeren om actief bij te dragen aan sociale initiatieven. Dit doen wij onder andere door samen met de VEBAN een Open Bedrijvendag te organiseren.

Hulp aan Doras/Sociale Maatschap

Stichting Doras is in 2000 opgericht als de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Inwoners van het stadsdeel kunnen hier terecht met vragen en voor advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

Winclove Probiotics helpt Doras op de volgende wijze:

  • Winclove fonds: een noodfonds waarmee schrijnende gevallen kunnen worden geholpen.
  • Taalmaatjes: meerdere wandelingen in Amsterdam-Noord met anderstalige buurtgenoten, waardoor deze de Nederlandse taal kunnen oefenen en kennismaken met de Nederlandse cultuur.
  • Proef en Kijk in de Wijk: nieuwkomers in Amsterdam-Noord krijgen een warm welkom via een wandeling door de wijk.
  • Kerstpakketten Doras en Crisisopvang: relatiegeschenken en andere donaties vanuit Winclove gaan hiernaar toe.

Meest maatschappelijk betrokken ondernemer van Amsterdam-Noord

Voor onze actieve bijdrage en participatie aan deze verschillende sociale initiatieven kregen we van MKB-Nederland de titel  ‘Meest maatschappelijk betrokken ondernemer van Amsterdam Noord.’ Onze bijdrage aan de maatschappij is ook van grote invloed geweest voor het behalen van onze B Corp-certificering.