Onze gezondheid natuurlijk beschermen en versterken

Gezondheidsgebieden

Het menselijk lichaam herbergt een groot aantal microben die gezamenlijk worden aangeduid als de ‘menselijke microbiota’. Als er veranderingen optreden in de samenstelling en biodiversiteit van onze microbiota kunnen onder andere aandoeningen aan het maagdarmkanaal (GIT), allergieën of stofwisselingsziekten ontstaan.

Onderzoek naar een verdere wetenschappelijke basis voor het gebruik van probiotica breidt zich snel uit. Winclove Probiotics biedt probiotische formuleringen aan voor verschillende indicatiegebieden. En tegelijkertijd onderzoeken en bekijken we nieuwe mogelijkheden die probiotica ter ondersteuning van het dagelijks leven kunnen bieden.

Darmgezondheid

Het menselijke maagdarmkanaal herbergt duizenden verschillende micro-organismen, de zogenaamde darmmicrobiota. In totaal zijn meer dan 25 ziekten, syndromen of andere afwijkingen in verband gebracht met verstoringen van de darmmicrobiota. Waaronder; allergieën, inflammatoire darmaandoeningen (IBD), prikkelbare darmsyndroom (PDS), hart- en vaatziekten en obesitas. Bij deze ziekten zien we een minder overvloedige en minder diverse microbiota in vergelijking met een gezonde toestand. Probiotica kunnen deze verstoringen in de microbiota voorkomen en herstellen.

Hersengezondheid

Psychische stoornissen, met name depressies, worden een wereldwijde epidemie. Mogelijke oorzaken voor het toenemende aantal psychische stoornissen zijn veranderingen in de levensstijl en de omgeving van mensen. Een specifiek aandachtsgebied is de relatie tussen de darmmicrobiota en de geestelijke gezondheid. Tussen de darmen, de darmbacteriën en de hersenen wordt namelijk informatie uitgewisseld, de zogenoemde hersen-darm-as. Recente studies hebben aangetoond dat probiotica de hersen-darm-as beïnvloeden en hierdoor ook invloed hebben op de hersenfunctie.

Allergie

In de hele wereld nemen in zowel ontwikkelings- en ontwikkelde landen allergische ziekten enorm toe. Deze worden veroorzaakt door overgevoeligheid van het immuunsysteem voor schadelijke stoffen in de omgeving. Al vroeg in het leven draagt een gezonde darmmicobiota bij aan een goede darmontwikkeling en rijping van het immuunsysteem. Zo blijkt uit onderzoek dat de darmmicrobiota van baby’s met eczeem minder divers is dan die van baby’s zonder eczeem. Een mogelijke benadering om allergische symptomen te beheersen, zou dus de toediening van specifiek geselecteerde probiotische stammen kunnen zijn.

Metabole gezondheid

Steeds meer mensen hebben te kampen met stofwisselingsstoornissen. Voorbeelden hiervan zijn obesitas, niet-alcoholische leververvetting, diabetes mellitus type 2 en cardio-metabole ziekten. Slechte voeding, gebrek aan lichaamsbeweging en stress zijn factoren die de metabole gezondheid negatief beïnvloeden. En daarom moeten we nieuwe manieren gaan vinden die de metabole gezondheid kunnen verbeteren. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de darmmicrobiota een belangrijke rol speelt bij het beheersen van de metabole gezondheid.

Ook kwaliteit van leven verbeteren samen met Winclove Probiotics?