29/08/22

Ecologic® Barrier vermindert risicogedrag

Spelen je darmen een rol bij het nemen van beslissingen? Een team van onderzoekers van de Maastricht Universiteit nam de proef op de som.

Ze onderzochten of het beïnvloeden van de samenstelling van de darmbacteriën effect heeft op risicovolle en op de toekomst gerichte besluitvorming bij gezonde vrijwilligers. De bevindingen van deze fascinerende studie leveren het eerste directe experimentele bewijs voor een mogelijke rol van de darm-hersen-as bij het nemen van beslissingen met betrekking tot risicogedrag.

Veelbelovende resultaten in eerdere studies

Studies in het verleden hebben laten zien dat darmbacteriën en hersenen met elkaar in verband staan via de zogenaamde ‘microbiota-darm-hersen-as’. Het staat inmiddels vast dat de samenstelling van de darmmicrobiota invloed heeft op hersenontwikkeling, cognitieve prestaties, stemming, reactie op stress en sociaal gedrag. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat het beïnvloeden van darmbacteriën invloed heeft op cognitieve, emotionele en gedragsprocessen.
Voor wat betreft besluitvorming hebben studies met diermodellen in het verleden al veelbelovende resultaten opgeleverd. Kiemvrije knaagdieren (zonder darmmicrobiota) laten verhoogd risicogedrag zien. Dat gedrag verdwijnt weer nadat hun darmmicrobiota weer genormaliseerd is met behulp van poeptransplantatie of probiotica. De toediening van Ecologic® Barrier gedurende zes weken bij ratten leidde tot een aanzienlijke vermindering van risicogedrag. Ook bij mensen is al een significante vermindering van risicogedrag vastgesteld na inname van een probioticum (Ecologic® 825) gedurende vier weken.

Studieopzet met goktests

Toch is er nog onvoldoende inzicht in de effecten van dit mechanisme op besluitvorming. De onderzoekers van deze studie voorspelden dat het nemen van probiotica het risicogedrag en op de toekomst gerichte keuzes zou beïnvloeden. Dit effect zou plaatsvinden via de darm-hersen-as waardoor veranderingen in de hersenactiviteit optreden. Om deze hypothese te testen, voerden de onderzoekers een dubbelblinde studie uit. De studie omvatte een periode van 30 dagen, waarin de deelnemers dagelijkse doses van ofwel Wincloves probioticaformule Ecologic® Barrier ofwel placebo innamen. De deelnemers vulden in twee experimentele sessies (dag 1 en dag 30) vragenlijsten in om effecten van voeding, opwinding, zelfbeheersing en stemming te meten, maar ook tijd- en risicovoorkeur. Tevens maakten de onderzoekers gebruik van de Maastricht Gambling Task (MGT) en het Maastricht Choice Game (MCG); goktests om respectievelijk risicogedrag en op de korte termijn-, dan wel op de toekomst gerichte keuzes uit te lokken en in te schatten. Zevenenvijftig gezonde volwassenen (29 vrouwen, 28 mannen), zonder psychische-, psychiatrische- of maagaandoeningen, met een gemiddelde leeftijd van 23,4 jaar voltooiden het experiment.

Behandeloptie voor ADHD en verslavingen

De resultaten bevestigen een verband tussen veranderingen in de darm-hersen-as en het nemen van beslissingen. Ten eerste waren de deelnemers die het probioticaprotocol ondergingen in significant mindere mate geneigd om risicovolle opties te kiezen dan de deelnemers in de placebogroep. Dit wijst op een significante afname van risicovol gedrag. Ten tweede waren de deelnemers na het langdurige gebruik van probiotica significant meer geneigd om op de toekomst gerichte keuzes te maken, waarbij ze meer investeerden in uitgestelde opties dan deelnemers die gedurende dezelfde periode een placebo kregen. De auteurs wijzen op de mogelijke klinische  toepassing van probiotica bij patiënten met ADHD, verslavingen of depressie. Het exacte mechanisme achter de communicatie tussen de darm en de hersenen tijdens het nemen van beslissingen is echter nog onduidelijk. Een gedetailleerder inzicht in de onderliggende mechanismen zal helpen om het klinisch gebruik van probiotica supplementen beter te onderbouwen. Dezelfde onderzoeksgroep heeft al een vervolgstudie ingepland om de details achter dit interessante effect van probiotica te ontrafelen.

Barrier risicogedrag

Interessante updates in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over ons, probiotica-gerelateerde onderzoeken & publicaties, relevante marktontwikkelingen en inspirerende artikelen.

Wellicht ook interessant

News26/04/24

Winclove initiates new study in children with autism

News25/04/24

Sander Heijmans joins management of Winclove Probiotics

Verhoog kwaliteit van leven met Winclove Probiotics