11/04/22

Winclove Probiotics volledig CO2-neutraal in 2030

Verduurzamen in samenwerking met Climate Neutral Group

Amsterdam, 12 april 2022 – Winclove Probiotics past concrete duurzaamheidsmaatregelen toe om zijn CO2-uitstoot tot 0 te reduceren en bij te dragen aan het terugdringen van klimaatverandering. Hiervoor wordt samengewerkt met Climate Neutral Group. De ambitie van het Amsterdamse familiebedrijf om vanaf 2030 geheel CO2-neutraal te werken, past bij zijn missie om het beste bedrijf voor de wereld te worden.

Samenwerking met Climate Neutral Group

Vanaf 2030 laat Winclove Probiotics geen CO2-voetafdrukken meer achter. Hiermee levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Om geheel CO2-neutraal te worden, zijn de handen ineengeslagen met het – eveneens B Corp-gecertificeerde – Climate Neutral Group (CNG). CNG helpt ruim 3000 organisaties om in 2050 ‘Net zero CO2‘ te zijn. CNG heeft nu ook voor Winclove Probiotics in kaart gebracht wat de exacte CO2-uitstoot is.

Manon Bezemer, Executive Management Assistent en B Keeper: “Toen onze directie de wens uitsprak om in 2030 CO2-neutraal te zijn, hadden we nog geen idee van onze uitstoot. Samen met CNG hebben we dit uitgezocht voor onze gehele bedrijfsvoering; een uitdagende, belangrijke klus.” 

Focus op duurzamer transport, verpakkingen en energie

Al in 2020 startte Winclove een samenwerking met non-profitorganisatie Justdiggit om met het vergroenen van Tanzaniaans landschap de eigen CO2-uitstoot te compenseren. Binnen de initiatieven die volgen uit de nieuwe samenwerking met CNG ligt de focus vooral op CO2-reductie binnen het bedrijf zelf. Zo is al overgestapt naar uitsluitend groene stroom, worden verpakkingen ‘verduurzaamd’, wordt het personeel extra gestimuleerd om per ov of te voet naar het werk te komen en investeert het bedrijf in een zo duurzaam mogelijke (nieuwe) huisvesting met onder andere zonnepanelen.

Bas Ooteman en Jorie van Rooijen, Climate Neutral Group: “Winclove ziet het belang in van een goede CO2-voetafdruk waardoor zij kunnen werken aan een effectieve reductiestrategie. In het proces waarin wij Winclove begeleid en geadviseerd hebben, waren wij verrast door de hoge betrokkenheid van verschillende afdelingen. De medewerkers denken actief mee aan de reductiestrategie en denken ‘outside-the-box’. Dat levert goede ideeën op en stimuleert innovatie. Ze zijn gedreven om hun klanten en hun leveranciers, ook in de supply chain van hun producten, te betrekken bij hun klimaatbeleid wat een versnelling op dit gebied teweegbrengt.”

B Corp denken en doen

Eind 2020 werd Winclove Probiotics officieel een B Corp. B Corp-organisaties streven vanuit de kern naar een gezonde samenleving, een gezonde economie en een gezonde planeet. De ambitie om het beste bedrijf voor de wereld te worden, vertaalt zich binnen Winclove bedrijfsbreed onder andere naar een veelheid aan werkgroepen en initiatieven waarmee collega’s niet alleen hun eigen werkplek, maar ook de omgeving Amsterdam-Noord zoveel mogelijk verduurzamen.

Interessante updates in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over ons, probiotica-gerelateerde onderzoeken & publicaties, relevante marktontwikkelingen en inspirerende artikelen.

Wellicht ook interessant

Nieuws02/04/24

Groundbreaking study reveals gut microbiota’s causal role in Alzheimer’s

Nieuws01/11/23

Promoting a healthy gut by influencing metabolic activity

Nieuws31/10/23

Winclove update on the annual ISAPP meeting

Verhoog kwaliteit van leven met Winclove Probiotics