20/09/22

Kunnen probiotica de bloeddruk verlagen?

In meerdere humane- en dierstudies is in de darm een significante afname van de microbiële rijkdom- en diversiteit aangetoond in geval van hypertensie. Onderzoekers vragen zich daarom af: als darmbacteriën een rol spelen bij het ontwikkelen van hypertensie,  kunnen probiotica de bloeddruk dan ook verlagen?

Hypertensie is een wereldwijd gezondheidsprobleem en treft meer dan een miljard mensen. Deskundigen beschouwen het als de meest voorkomende beïnvloedbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Bij de ontwikkeling ervan spelen verschillende genetische- en omgevingsrisicofactoren een rol. Hoewel de relatie tussen de darm en de bloeddruk onlogisch lijkt, is het wel verklaarbaar. Veel van de factoren die het risico op hypertensie verhogen, zoals de consumptie van zout voedsel, komen het lichaam binnen via het spijsverteringskanaal. Bovendien is er toenemend bewijs voor een relatie tussen de samenstelling van de darmmicrobiota en de ontwikkeling van verschillende chronische ziekten, waaronder hypertensie.

Associatie tussen de darmmicrobiota en hoge bloeddruk

Zo is in talrijke studies een verband aangetoond tussen een overvloed aan gramnegatieve microbiota, waaronder Klebsiella, Parabacteroides, Desulfovibrio en Prevotella en een hogere bloeddruk. Aanwijzingen voor een oorzaak-gevolgrelatie komen uit onderzoek met kiemvrije muizen die ontlasting kregen van een menselijke donor met hoge bloeddruk; zij ontwikkelden na 8 weken een verhoogde systolische- en diastolische bloeddruk.  Omgekeerd resulteerde het transplanteren van ontlasting van muizen zonder hypertensie naar muizen met hypertensie in een verlaging van de bloeddruk.

Mogelijke mechanismen

In het maagdarmkanaal vindt een aantal processen plaats die mogelijk een rol speelt bij hypertensie, waaronder de productie van metabolieten en hormonen en een directe communicatie met het zenuwstelsel en -immuunsysteem. Zo kunnen korte-keten-vetzuren in de darm (KKV’s) in de bloedbaan terechtkomen en receptoren in de nieren stimuleren die een rol spelen bij de regulering van de bloeddruk. Sommige wetenschappers veronderstellen dat verhoogde sympathische zenuwactiviteit naar de darmen kan leiden tot verhoogde darmdoorlaatbaarheid, darmontsteking en dysbiose. Dit draagt mogelijk bij tot chronische ontsteking en aanhoudende hypertensie. Ook is het heel goed mogelijk dat de relatie tussen dysbiose en hypertensie twee kanten op werkt ofwel bi-directioneel is.

Het evenwicht herstellen

Zo zijn leefstijlfactoren mede bepalend voor de samenstelling van het darmmicrobioom en vice versa en dat heeft weer effect op het risico op hypertensie. Een goed voorbeeld is het Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dieet dat toegepast wordt om de bloeddruk te verlagen. Dit dieet is rijk aan groenten en fruit. Het is goed mogelijk dat componenten (veel vezels, zuivel) uit het dieet de darmmicrobiota gunstig beïnvloeden en daarmee bijdragen aan de bloeddrukverlagende effecten ervan. Bovendien blijkt bij zowel mensen als muizen een hogere zoutinname te leiden tot een afname van de hoeveelheid lactobacillen en een verhoging van de bloeddruk. En als muizen met een zoutgevoelige hoge bloeddruk lactobacillen toegediend krijgen, heeft dat weer een gunstig effect op de bloeddruk.
Een systematische review gepubliceerd in het tijdschrift ‘Hypertension’ van de American Heart Association liet zien dat Lactobacillus-bevattende probiotica alleen effectief zijn, als ze in voldoende hoge doses (109-1012 CFU) genomen worden en gedurende minstens 8 weken. Multispecies probiotica verlaagden de bloeddruk beter dan probiotica met een enkele bacteriestam.

De toekomst

Ondanks toenemende kennis over de rol van het microbioom in relatie tot de bloeddruk is het van cruciaal belang om ook de rol van omgevingsfactoren te ontrafelen. Ook zijn er dringend studies nodig die causaliteit vaststellen en mechanismen blootleggen. Daarna kan verder onderzoek uitwijzen of beïnvloeding van het darmmicrobioom met bijvoorbeeld lactobacillen een gunstig effect heeft op de prevalentie of progressie van hypertensie.

Interessante updates in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over ons, probiotica-gerelateerde onderzoeken & publicaties, relevante marktontwikkelingen en inspirerende artikelen.

Wellicht ook interessant

Nieuws18/06/24

Generous donations during our Grand Opening to support the Winclove Noodfonds (Emergency Fund)

News26/04/24

Winclove initiates new study in children with autism

News25/04/24

Sander Heijmans joins management of Winclove Probiotics

Verhoog kwaliteit van leven met Winclove Probiotics