18/10/22

Ecologic® Barrier heeft gunstige effecten bij atleten

Vrouwelijke langeafstandlopers die Ecologic® Barrier gebruiken laten een statistisch significante verbetering zien van cholesterolparameters.1 Ecologic® Barrier lijkt ook de incidentie en ernst van specifieke gastro-intestinale (GI) symptomen te verminderen en de algemene gezondheid te verbeteren.  Dit blijkt uit een tweede publicatie van een studie naar de gezondheidseffecten van Ecologic® Barrier bij atleten.

Het multispecies probioticum Ecologic® Barrier herstelt mogelijk de door fysieke stress verstoorde darmbarrière. Een verhoogde darmpermeabiliteit kan vervolgens leiden tot veranderingen in de metabole gezondheid. Eerdere bevindingen uit hetzelfde onderzoek wijzen ook op gunstige effecten van deze probiotische formulering op de metabole gezondheid.2

Het doel

Het doel van deze studie was het evalueren van het effect van Ecologic® Barrier op het optreden van gastro-intestinale symptomen en specifieke biochemische parameters in het serum van langeafstandslopers.  Maar liefst 70% van de atleten die duursporten beoefenen melden dat ze tijdens of na intensieve lichamelijke inspanning gastro-intestinale (GI) klachten ervaren, zoals buikpijn, darmrommelingen en diarree.

Opzet van de studie

De deelnemers waren actieve atleten die regelmatig meededen aan hardloopwedstrijden over lange afstanden. De groep bestond uit 46 mannen en 20 vrouwen in de leeftijd van 20-60 jaar met maagdarmklachten. De deelnemers kregen gedurende twaalf weken een placebo of Ecologic® Barrier (2,5 x109 CFU tweemaal per dag). Aan het begin en het eind van de studie beschreven de deelnemers hun gebruikelijke maaltijden en vulden ze vragenlijsten in over GI-symptomen. De onderzoekers voerden bloedtesten uit om waarden te bepalen voor glucose, cholesterol en triglyceriden en mineralen.

Hoger HDL- en lager LDL-cholesterol

In de groep vrouwen die het probioticum gebruikten, stelden de onderzoekers een statistisch significante verhoging van het serum HDL-cholesterol (het “goede” cholesterol) vast en een verlaging van het LDL-cholesterol (het “slechte”) en de triglyceriden. Dit werd niet waargenomen in de groep mannen die het probioticum gebruikten. De verbetering van de cholesterolwaarden komt overeen met eerdere resultaten van Ecologic® Barrier op de metabole gezondheid.3 De onderzoekers benadrukken dat door de kleine steekproefomvang (n = 66) en de onevenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen deze resultaten slechts indicatief zijn.

Ecologic Barrier kan constipatie verminderen

Na drie maanden interventie met Ecologic® Barrier meldde een groot deel van de deelnemers zowel een verbetering van de algemene gezondheid (71% van de vrouwen en 60% van de mannen) als een vermindering van constipatie (57% van de vrouwen en 40% van de mannen). Deze percentages leken hoger dan in de placebogroep, maar de verschillen waren niet statisch significant. Niettemin lijkt het gebruik van Ecologic® Barrier gastro-intestinale klachten bij langeafstandlopers positief te beïnvloeden.

Darmbarrière en metabole gezondheid

Duursport kan de functie van de darmbarrière negatief beïnvloeden, met darmproblemen tot gevolg. Deze studie laat zien dat Ecologic® Barrier mogelijk de darmbarrière kan versterken. Bovendien kan Ecologic® Barrier de metabole gezondheid verbeteren; het is immers  in staat het  cholesterolgehalte positief te beïnvloeden. In een eerdere publicatie van dezelfde studie liet probiotische behandeling ook metabole veranderingen zien. Hoewel niet statistisch significant, namen lichaamsvet en visceraal vet af bij vrouwen die Ecologic® Barrier namen.2 De auteurs wijzen op de noodzaak van studies met meer deelnemers, waarbij de probiotische interventie langer duurt. Pas dan zal het mogelijk zijn conclusies te trekken en het mechanisme achter de veranderingen te ontrafelen.

  1. Smarkusz-Zarzecka, J., Ostrowska, L., Leszczyńska, J., et al. Effect of a Multi-Strain Probiotic Supplement on Gastrointestinal Symptoms and Serum Biochemical Parameters of Long-Distance Runners: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19.15: 9363.
  2. Smarkusz-Zarzecka, J., Ostrowska, L., Leszczyńska, J., et al. Analysis of the impact of a multi-strain probiotic on body composition and cardiorespiratory fitness in long-distance runners. Nutrients, 2020, 12.12: 3758.
  3. Szulińska, M., Łoniewski, I., Van Hemert, S., et al. Dose-dependent effects of multispecies probiotic supplementation on the lipopolysaccharide (LPS) level and cardiometabolic profile in obese postmenopausal women: A 12-week randomized clinical trial. Nutrients, 2018, 10.6: 773.

Interessante updates in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over ons, probiotica-gerelateerde onderzoeken & publicaties, relevante marktontwikkelingen en inspirerende artikelen.

Wellicht ook interessant

Nieuws01/11/23

Promoting a healthy gut by influencing metabolic activity

Nieuws31/10/23

Winclove update on the annual ISAPP meeting

News11/08/23

Winclove’s probiotic studies acknowledged for high quality in recent review

Verhoog kwaliteit van leven met Winclove Probiotics