Hersengezondheid

Psychische stoornissen, in het bijzonder depressies, hebben inmiddels het karakter aangenomen van een pandemie. Wereldwijd lijden meer dan 350 miljoen mensen, uit alle leeftijdsgroepen, aan depressie. Psychische stoornissen komen voort uit een complexe interactie tussen sociale, psychologische en biologische factoren. Een specifieke factor die daarbij van belang is, is de relatie tussen de darmmicrobiota, de darmen en de hersenen.

Invloed op microbiota buiten het maagdarmkanaal

De darmmicrobiota is essentieel voor onze gezondheid, doordat deze ons beschermt tegen ziekteverwekkers en bijdraagt aan het verteren van ons voedsel. De invloed van deze microbiota gaat echter verder dan het spijsverteringsstelsel. De darmmicrobiota speelt ook een belangrijke rol in  de wederzijdse communicatie tussen het maagdarmkanaal en het centrale zenuwstelsel (CZS). De verbinding wordt ook wel de microbiota-darm-hersen-as genoemd.

Verstoring darmmicrobiota

Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen een verstoring van de darmmicrobiota en stressgerelateerde aandoeningen, zoals angst en depressie. Onderzoek heeft ook aangetoond dat bepaald gedrag van dieren lijkt te correleren met de samenstelling van de darmmicrobiota en tevens dat verstoringen in bepaalde bacteriegroepen betrokken lijken te zijn bij verschillende neurologische aandoeningen.

Darm-hersen-as

De communicatie via deze microbiota-darm-hersen-as is bi-directioneel en complex en verloopt via neurale, endocriene, immunologische en metabole routes. In dat verband is het ook belangrijk om te wijzen op de rol van de darmbarrière. Een verstoring van de darmbarrièrefunctie heeft een negatieve invloed op hormonen, immuuncellen en bacteriële stofwisselingsproducten en heeft daarmee invloed op de microbiota-darm-hersen-communicatie.

Probiotica en gezonde hersenen

Uit onderzoek is gebleken dat probiotica een positieve invloed kunnen hebben op de darmmicrobiota en op de darmbarrièrefunctie. Dat roept de vraag op of probiotica ook van invloed kunnen zijn op de hersengezondheid.

Een vraag die vermoedelijk met ‘ja’ kan worden beantwoord, aangezien inmiddels ook uit onderzoek naar voren komt dat probiotica kunnen leiden tot een verbetering in hersengezondheid (bij bijvoorbeeld depressie, angst, geheugenfunctie, etc.).

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat probiotica in staat zijn om de darm-hersen-as te beïnvloeden en daarmee dus ook de werking van de hersenen.